SA5RG Katrineholm

Välkommen till Amatörradio och Teknik för alla och Katrineholms Radioamatörer SA5RG.

Lokator JO88CX

2 meter repeater SK5RLZ, frekvens 145.7875, minusshift 0,600MHz, öppnas med 1750 ton eller DTMF5

D-Star 70cm repeater SA5RG, frekvens 434.525, minusshift 2 MHz, RPT1: SA5RG  B, RPT2: SA5RG  G

Lokalkanal för D-star i Katrineholm är 433,450 MHz Simplex.

 

 

Föreningens syfte är:

-att sammanföra personer som är intresserade av amatörradio och radioteknik.

-att även bland ungdomar och handikappade, söka sprida intresset för amatörradio och hjälpa dem till en stimulerande fritidssysselsättning.

-att genom anordnande av sammankomster, kurser, föredrag, demonstationer och studiebesök, verka för ökade kunskaper färdigheter i radioteknik och trafikteknik.

-att verka för god trafikkultur vid radiotrafik i enlighet med av Telemyndigheten utfärdade bestämmelser och rekommendationer av SSA och IARU.

Föreningen är helt politiskt och religiöst obunden och får inte utnyttjas i ekonomiskt syfte av enskild medlem eller yrkesgrupp.

Varje tisdag klockan 18:00 träffas vi på Terminalgatan 5 i Katrineholm, där har vi tillsammans med FRO har vår nuvarande verkasamhet, vi använder även Tornet på Åsgatan för radiokommunikation.

Läs mer om vad som händer under kategorin Amatörradio Katrineholm där du även hittar bilder på flygbevakningstornet m.m. Vi finns även på Facebook, sök på SA5RG.

Du kan lyssna på Katrineholmsrepeatern RV63 Frekvens 145,7875 som är repeaterns utfrekvens.

Torsdagar 20.00 körs SA5RG´s/SK5UM´s trafiknät där du kan få höra lite om vad klubben sysslar med, checka gärna in! trafiknätet körs på frekvensen 145,750 som är Flens repeatern,

För kontakt med klubben så kan du använda E-post adressen tornebohm@gmail.com eller ringa 0702152842.

Om du vill vara med i våran eminenta klubb Katrineholms Radioamatörer SA5RG. Betala till bankgiro 396-6942 summa 200:- för fullt medlemskap eller 100:- för stödmedlemskap. Vid betalning ange namn adress och eventuell signal.

Skillnaden på fullt medlemsskap och stödmedlemsskap är att man ej har rösträtt på årsmötet med stödmedlemsskap.


Välkommen till oss!

Ordförande 

Tommy Olsson SM5YDB

Kassör Karl Erik Lind SM5LYP

Sekreterare Lars-Ove Törnebohm SA5BHL

Webbansvarig och ansvarig för D-star Lars-Ove Törnebohm SA5BHL

Revision Roland Eriksson SM5TEY, Tommy Olsson SM5YDB

Stugvärd Vakant

Repeateransvarig Agneta Emanuelsson SA5YLX, Roland Eriksson SM5TEY

Valberedning Bo Gustavsson SM5GSB


Medlemmar

Bo Gustavsson SM5GSB

Elisabeth Lilja SA5YLH

Lars-Ove Törnebohm SA5BHL

Karl-Erik Lind SM5LYP

Roland Eriksson SM5TEY

Agneta Emanuelsson SA5YLX

Tommy Olsson SM5YDB

Bo Olson SM5FND

Mikael Larsson SM5UKP

Gunnar Ohlsson SM5WJE

Stödmedlemmar

Marina Ohlsson

Christina Ohlsson

Powered by WordPress Lab