Att installera wordpress

Att installera wordpress på en egen domän tycker många är bökigt, men det är inte alls speciellt svårt när man väl gett sig på det. Det första du ska ha är alla dina inloggningsuppgifter som du fick när du beställde plats på ditt webbhotell. Du behöver också ett ftp program som är till för att skicka upp filerna till din webbplats.

Jag använder Filezilla som jag tycker fungerar bra, det finns förstås andra ftp program du kan prova om du inte gillar filezilla. Här laddar du ner Filezilla helt gratis.

Om du redan har något installerat på din webbplats så ska göra en katalog där du lägger WordPressfilerna, jag har två bloggar och min fotoblogg ligger i rot-katalogen och får därför adressen http://tornebohm.com. Min andra blogg har jag lagt i en katalog som heter WP och då får således den bloggen adressen http://tornebohm.com /WP

Nu kan du gå till WordPress.org och ladda ner senaste verisionen som just nu är 2.7 när det här skrivs. Allt är nerpackat med zip, så du måste packa upp filen du får ner.

Nu ska du öppna ett program som hanterar text, inte ett ordbehandlingsprogram typ Word, utan använd dig av Anteckningar eller Wordpad. Öppna filen wp-config-sample.php, för att öppna filen så måste du ändra i t ex Anteckningar så att du ser alla typer av filer. Nu behöver du dina inloggningsuppgifter som du fått från ditt webbhotell.

Jag har markerat det du måste ändra på med rött, du ska inte ta bort prickarna som det börjar och slutar med i det som är rödmarkerat.

<?php
/**
* Baskonfiguration för WordPress.
*
* Denna fil innehåller följande konfigurationer: MySQL inställningar, Tabellprefix,
* Säkerhetsnycklar, WordPress Språk, och ABSPATH. Du kan hitta med information genom
* wp-config.php}. Dina MySQL uppgifter för du från ditt webbhotell.
*
* Denna fil används av wp-config.php genereringsskript under installationen.
* Du behöver inte använda webbplatsen, du kan kopiera denna fil direkt till
* "wp-config.php" och fylla i värdena.
*
* @package WordPress
*/
// ** MySQL inställningar – MySQL uppgifter för du från ditt webbhotell ** //
/** Namnet på databasen du vill använda för WordPress */
define(’DB_NAME’, ’ange-databasnamn’); Här skriver du in namnet på din databas som står på dina inloggningsuppgifter.
/** MySQL databasens användarnamn */
define(’DB_USER’, ’ange-databasanvändare’); Här skriver du in ditt användarnamn som står på dina inloggningsuppgifter.
/** MySQL databasens lösenord */
define(’DB_PASSWORD’, ’ange-ditt-databaslösenord’); Här skriver du in ditt lösenord som står på dina inloggningsuppgifter.
/** MySQL server */
define(’DB_HOST’, ’localhost’);
/** Teckenkodning för tabellerna i databasen. */
define(’DB_CHARSET’, ’utf8’);
/** Kollationeringstyp för databasen. ändra inte om du är osäker. */
define(’DB_COLLATE’, ’’);
/**#@+
* Unika autentiseringsnycklar.
*
* Ändra dessa till unika fraser!
* Du kan generera nycklar med {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org secret-key service} Gå in på sidan och du får fyra olika nycklar som du kopierar och klistrar in nedan.
*
* @since 2.6.0
*/
define(’AUTH_KEY’, ’ange en unik fras här’);
define(’SECURE_AUTH_KEY’, ’ange en unik fras här’);
define(’LOGGED_IN_KEY’, ’ange en unik fras här’);
define(’NONCE_KEY’, ’ange en unik fras här’);
/**#@-*/
/**
* Tabellprefix för WordPress Databasen.
*
* Du kan ha flera installationer i samma databas om du ger varje installation ett unikt
* prefix. Endast nummer, bokstäver och understreck! Ska du ha flera bloggar så måste du skriva in ett unikt prefix för varje här nedanför, du kan t ex skriva oy_, er_ om du har två bloggar, nu kan databasen skjilja dom åt.
*/
$table_prefix = ’wp_’;
/**
* WordPress Språk, förinställt för svenska.
*
* Du kan ändra detta för att ändra språk för WordPress. En motsvarande .mo fil
* för det valda språket måste finnas i wp-content/languages. Exempel, lägg till
* sv_SE.mo i wp-content/languages och ange WPLANG till ’sv_SE’ för att få sidan
* på svenska.
*/
define (’WPLANG’, ’sv_SE’);
/* Det var allt, sluta redigera här! Blogga på. */
/** WordPress absoluta sökväg till WordPress katalogen. */
if ( !defined(’ABSPATH’) )
define(’ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ’/’);
/** Anger WordPress värden och inkluderade filer. */
require_once(ABSPATH . ’wp-settings.php’);
?>
Nu är du färdig och ska spara filen under namnet wp-config.php, obs det här måste du göra! Filen wp-config-sample.php kan du nu helt ta bort!
Nu går du till din webbläsare och skriver in adressen http://dindoman.se/wp-admin/install.php denna adress förutsätter att du lagt alla wordpressfiler i roten, har du lagt filerna i en katalog så kan adressen se ut så här http://dindoman.se/dinkatalog/wp-admin/install.php
Nu fyller du i bloggens titel samt din e-postadress, se till att det är en giltig adress eftersom lösnordet till din blogg skickas till den.
Kryssa även i om du vill att sökmotorer som Google och andra ska kunna hitta din blogg.
Nu kan du klicka på installera.
Nu ska du komma till en sida som ger dig användarnamnet "admin" och du får även ett slumpartat lösenord som du bör skriva ner eller kopiera och spara som en textfil. Lösenordet kan du förstås byta senare.
Nu kan du börja bekanta dig med din blogg!

Om du funderar kring något så hjälper jag dig gärna om jag kan. Skriv ett mejl till tornebohm@gmail så fixar vi det.

Gillar du inte hur jag förklarar installationen så kan du titta här http://borjablogga.se/wordpress/installera-wordpress-27/ en utmärkt guide!

Powered by WordPress Lab